Riskutbildning del 2

Info om Risk2:an

Risktvåan är ett obligatorisk utbildningsmoment under din körkortsutbildning. Utbildningen kallas också ofta för "halkkörningen".

Hos oss kan du boka risktvåan i Stockholm. Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om utbildningen eller har kompletterande frågor.

Vad händer under Risk 2:an?

  • Under Riskutbildningens första del fick du analysera olika farliga beteenden i trafiken. Under Risktvåan är målsättningen att du ska få praktisera bilkörning och lära dig att undvika riskfyllda situationer som kan uppstå i trafiken.
  • Detta innefattar bland annat att du ska på prova på att köra bil på halt väglag.
  • Utbildningen börjar alltid med legitimationskontroll, alkoholtest, samt en genomgång av utbildningens teoretiska referensramar.

Vad är poängen med utbildningen?

  • En grundläggande målsättning med risktvåan är att öka elevens förståelse för risker i trafiken, såsom bilkörningen under halt väglag eller andra problematiska förhållanden.
  • Detta uppnås genom att eleven får testa på ”risksituationer” under kontrollerade former. På så vis skapas en upplevelse och en konkret förståelse som bara är möjlig genom praktiska erfarenheter.
  • En annan viktig målsättning är att elev förstår hur man förbereder sig inför riskfyllda trafikförhållanden, och hur man agerar för att förebygga olyckor.

Boka Risktvåan i Stockholm

den här sidan kan du läsa allt du behöver veta om Riskutbildning 1. Där hittar du även aktuella priser och erbjudanden samt vilka kurstillfällen som finns lediga.

Läs mer och boka
Riskutbildning del 2 (halkan) i Stockholm
Boka riskutbildning del 2 i Stockholm hos oss redan idag!

När kan man boka?

I praktiken kan man boka risktvåan när som helst under din pågående körkortsutbildning. Tidigare rekommenderade man att risktvåan utfördes mot slutet av utbildningen, men idag finns inga sådana rekommendationer eller restriktioner. Du bestämmer med andra ord själv när du vill boka och genomföra utbildningen.

Kan man bli underkänd?

Ja. Om utbildningsledaren upplever att du inte kan tillgodogöra dig utbildningen (eller att du inte deltar aktivt under utbildningens gång), så kan du bli nekad intyg. Detta tillhör inte vanligheterna.

Övriga frågor?

Har du några frågor, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Boka Risk 2:an